Milena Koudelová

Občané mají právo spolurozhodovat o své obci

Nejvyšší prioritou Svobodných je znovu získat důvěru obyvatel Mutěnic ve vedení obce a zapojovat je do rozhodování jako partnery. Dokázat jim, že na jejich názoru záleží a že jsou pro řízení obce nepostradatelnými. A toho lze dosáhnout pouze otevřeným přístupem a respektem k názorům ostatních.

Současný přístup k nám občanům v Mutěnicích je však opačný, místo otevřené, průhledné a komunikativní radnice, která nám sama poskytuje všechny informace a zajímá se o názor veřejnosti, vidíme pouze tendenci sdělit jen to nejnutnější, maximálně to, co nařizují zákony a zbytek nás nemusí zajímat.

Oni jsou tady ti chytří a nás, občany, nepotřebují. Tedy kromě voleb. Nezajímají je naše názory, mají svoje a ty jsou nejlepší. Nechtějí, abychom se k jakékoli problematice mohli vyjadřovat nebo dokonce o něčem spolurozhodovat či polemizovat. Oni vědí, co je pro nás v obci nejlepší a čím méně informací budeme mít a čím méně se budeme zajímat, tím pro ně lépe.

Skutečně chceme být přehlíženi? Rozhodně ne. A proto to musíme změnit.
Především je nutné upravit postoj radnice k občanům tak, aby zde byla vůle a ochota ze strany radnice se o informace podělit. Na druhé straně je ale také nutné změnit postoj nás, občanů, vůči radnici – mluvit do věcí, které se nás týkají, dát zastupitelům vědět o svých nápadech, navrhovat, jak zlepšit prostředí v němž žijeme, aktivně vyžadovat odpovědi na naše otázky a dát najevo, když se nám něco nelíbí. Korupci a nehospodárnosti se totiž nejlépe daří tam, kde se nikdo nezajímá a neozve.

Jak komunální politici zapojí veřejnost a přesvědčí občany, že jednají v jejich zájmu? Pouze tak, že nebudou jako dosud držet důležité informace “pod pokličkou”, ale budou s občany efektivně komunikovat jako se sobě rovnými partnery. Předem je otevřeně a pravdivě informovat o svých rozhodnutích a plánech. Nebudou “shazovat jejich podněty pod stůl”. Zkrátka, na místo prosazování vlastních cílů, budou s veřejností konzultovat všechna zásadní témata a přihlížet k jejím názorům a prioritám.

Svobodní toho chtějí dosáhnout. Jak?
První vlaštovkou, kterou se zatím podařilo prosadit a která má velmi pozitivní ohlas, je možnost sledování videozáznamů z jednání zastupitelstva na internetu.

Podmínkou musí ale také být:

  • zveřejňování všech podkladů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách obce tak, aby je bylo možné zpětně dohledat,
  • zveřejňování zápisů z jednání rady obce,
  • zrušení poplatku za poskytnutí informací z veřejné správy, na které má každý občan, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, nárok.

Dále je potřeba více využít jiné moderní a efektivní metody komunikace – tedy internet, e-maily, sociální sítě, SMS zprávy atd., kterým se současné vedení radnice brání. Považovat za dostačující formu komunikace s občany úřední desku, obecní rozhlas, tištěný zpravodaj a kabelovou televizi, kterou zdaleka nemá každý, je v 21. století poněkud zcestné.

V dnešní době je mnoho možností, jak s lidmi komunikovat a jak jim informace předat. Stačí jen chtít a využít je. Internet je vlastní prakticky všem generacím dokonce i seniorům, kteří se často velmi dobře orientují na internetu a e-mailovou korespondenci a sociální sítě využívá bez problémů takřka denně.

Další možnosti, jež navrhujeme tedy jsou:

  • participační rozpočet – tedy zapojit občany do rozhodování tak, že se z rozpočtu obce vyčlení část finančních prostředků a občané svými hlasy rozhodnou, jaké jsou jejich priority a za co chtějí své peníze utratit,
  • e-mailový zpravodaj – jeho provoz je téměř zdarma, občané se zaregistrují k jeho odběru a na jejich e-maily se zasílají zprávy stejně, jak to známe z komerční sféry, kde firmy tento způsob rozesílání informací maximálně využívají právě pro jeho velký dosah a minimální náklady. Tímto způsobem jsou občané rychle a kvalitně informováni a mohou na tyto informace zareagovat,
  • ankety – buď na webových stránkách obce, nebo na oficiálním profilu obce na sociálních sítích.  Jsou ideálním nástrojem k prezentaci záměrů vedení obce a přilákají občany k aktuálním tématům,
  • e-mailové fórum na webových stránkách obce – zde je možno položit dotaz nebo se vyjádřit k nějakému tématu. Tuto možnost již využívá mnoho obcí a měst s velmi dobrými ohlasy.
  • krizové SMS zprávy – viz http://sms.kr-jihomoravsky.cz/infoproobcany/mutenice.html – informují občany Mutěnic o hrozících povětrnostních vlivech, havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody a o plánovaných přerušeních jejich dodávek. Lidé se pouze zaregistrují podle návodu a SMS jsou jim odesílány. Je potřeba zajistit větší informovanost občanů o této možnosti, aby byla více využívána.

Mutěnice nejsou hřištěm pro pár vyvolených, jsou nás všech a my všichni máme právo o nich spolurozhodovat.