Investiční akce mohou být realizovány kvalitněji, o čtvrtinu levněji a za dotace

Máte pocit, že jsou stavební zakázky v naší obci předražené? Zdá se vám cena 4 mil. za záchody u amfiteátru příliš vysoká? Myslíte si, že bychom stejně jako ve Velkých Pavlovicích mohli za 4 mil. k rozhledně dostat i parkoviště, záchody a obchod se suvenýry? Jste toho názoru, že 30 mil. investovaných do opravy kulturního domu je adekvátních?

Za přeložku 115 m kanalizace u ZŠ jsme zaplatili 1,5 mil. Po upozornění p. Brožovičem na nesrovnalosti, firma necelého půl milionu vrátila. Dle znaleckého posudku je hodnota díla pouze 556 tis.

Přehledová tabulka, kterou nám zaslal obecní úřad, mapuje, které firmy se v letech 2010 až 2015 účastnily výběrových řízení na stavební zakázky, jaká byla projekční (předpokládaná) cena, které firmy uspěly a za kolik dílo vysoutěžili.

Z dokumentu vyplývá, že:

 • oslovujeme omezený počet firem
 • vítězí stále dokola ty samé firmy. 60 % všech stavebních zakázek získaly pouhé 2 firmy.
 • vysoutěžená cena se proti projekční nedaří snižovat, v průměru je překročena o 6 %.

Zakázky v celkovém objemu cca 150 mil. jsme většinou soutěžili v tzv. uzavřeném výběrovém řízení (omezený počet účastníků).
Je známým faktem, že čím větší konkurence, tím nižší cena a obvykle i vyšší kvalita. To potvrzuje studie Transparency international. Podle ní každá další soutěžící firma přináší pokles konečné ceny v průměru o 4,4 % (viz přiložený graf).
Otevřené výběrové řízení (neomezený počet účastníků) tak podle studie sníží cenu oproti předpokládané v průměru o 19,8 %. Což by za pět let v případě Mutěnic představovalo úsporu cca 39 mil. korun !!!

Další rezervy vidíme v projektové dokumentaci, na které je každá zakázka postavena. Projekty  musí být navrženy technicky správně a nesmí být předimenzovány. Pokud se např. kanalizace u ZŠ dala bez problémů postavit za ⅓ projekční ceny, je s projektem něco špatně.

Za účelem snížení ceny investičních akcí v Mutěnicích chceme přijmout nezbytná opatření:

  • Pořádat otevřená výběrová řízení s cílem oslovit větší počet firem.
  • Ztransparentnit výběrová řízení.
  • Zveřejňovat smlouvy.
  • Zpracovat vnitřní směrnici pro zadávání zakázek.
  • Zkvalitnit projekty.

Při financování různých investic lze také využít dotačních prostředků, jejichž čerpání je časově omezené. Příkladem nevyužité příležitosti je osm let trvající záměr výstavby rozhledny. Ten trval tak dlouho, až dotace na rozhledny skončily a my jsme si tuto turistickou atrakci pořizovali za své, na úkor jiných investic za zhruba 3,5 mil. korun. Pokud by byl projekt včas naplánován, mohli jsme rozhlednu stavět za desetinovou cenu, tedy za 350 tisíc korun. Obec se musí na tyto dotace zaměřit a s předstihem připravit projekty. Proto hodláme pořídit:

 • Analýzu dotačních příležitostí.
 • Plán rozvoje obce.
 • Rozpočtový výhled obce.

Stavba sociálního zařízení u amfiteátru za 4 mil. Stavba pozastavena, neboť byla prováděna pod vedením vysokého napětí bez vědomí f. E-on.

 

Autoři: Jaroslav Brožovič a Přemysl Rozehnal