Čekuj z gauče

Proč někteří veřejní činitelé nemají rádi Facebook?

Pro všechny politiky a veřejné činitele, kteří nenávidí sociální sítě a vší silou se je snaží zatracovat nebo ignorovat, mám následující vzkaz:

“Vítejte v demokratické společnosti 21. století.”

 

Demokracie je totiž o aktivní občanské společnosti.  To znamená o lidech , kteří zakládají spolky, sepisují petice, obtěžují úředníky svými dotazy a stížnostmi,  veřejně prezentují své názory, aby získali podporu veřejnosti. A  k tomu, mimo jiné, slouží internet i sociální sítě (zejména Facebook). Jsou totiž jednou z možností, jak dát svůj názor najevo, a jak věci měnit. Přiložené video to popisuje velmi dobře. Chytrý občan i chytrý politik nabízené možnosti prostě využívá

„Mnoha politikům, úředníkům a dalším lidem, pracujícím ve veřejném sektoru vyhovuje, když občané věří tomu, že demokracie znamená, že jdou jednou za čtyři roky k volbám a následně poté bezmocně přihlížejí, jak jsou porušovány volební sliby, rozkrádány veřejné zdroje, ničeno životní prostředí…“

Veškeré aktivity typu petice, demonstrace, veřejné diskuse, dotazování, a rovněž publikování názorů na internetu i sociálních sítích, jsou vnímány jako nežádoucí. Když něco podobného uděláte, pokusí se ve Vás vzbudit buď pocit viny (Jako, co proti němu máte? Na co si stěžujete? On přece dělá, co může a byl řádně zvolen, je odborník a úřad přece funguje dobře ne?), nebo z Vás udělat hlupáka a namluvit Vám, že na to, co děláte nemáte právo. Někteří dokonce neváhají vyhrožovat trestním oznámením, pokutou či jiným postihem.

„Představa politiků o tom, že jejich činy po volbách nebudou diskutovány, kritizovány, a že je nemusí vysvětlovat veřejnosti, je čiro čirá arogance, která s dobrou politickou prací nemá nic společného.“

Na sociálních sítích, z nichž asi nejpoužívanější je Facebook, můžete občany informovat, a oni zde mohou reagovat na to, co jako politik děláte a co se jim nelíbí, eventuélně co by uvítali. Veřejně něco prezentovat je právo každého, Facebook a další sociální sítě jen velmi usnadnily způsob, jak tohoto práva využít a to je něco, co dobrý politik vítá a je na to připravený, prostě proto, že ví, že to patří k jeho práci.

Pozn: Použito video organizace Oživení Občanské Sdružení.