Poslouží sporný znalecký posudek radě obce jako alibi k nevymáhání případné škody?

Policie došla k závěru, že  díky intervenci p. Brožoviče získala obec od firmy VHS Javorník na zpět půl milionu korun za zakázku „Přeložka kanalizace u ZŠ“.  Aby obec mohla požadovat zbylé peníze, které podle našeho mínění (a námi oslovených odborníků) dodavatel ještě stále obci Mutěnice dluží, požadovali jsme po vedení obce nezávislý odborný znalecký posudek. V dokumentu, jež jsme obdrželi se nás ovšem  soudní znalec snaží přesvědčit o velmi zvláštních věcech. Například, že firmou fakturovaných 85 tisíc za dopravu jednoho kamionu materiálu ze Strážnice do Mutěnic,  je naprosto v pořádku.

Mezi další zvláštnosti patří bezmála 300 tis. Kč za pažení výkopu, jež nám firma fakturuje. Podle fotografií stavebního dozoru, totiž nebylo vždy použito (viz foto v úvodu článku, kde pracovníci firmy Javorník provádějí montáž ve výkopu naprosto nechráněni).

Zajímavé je i tvrzení znalce o zemině, která při odkopání ztrojnásobí svůj objem – takže kdo ryjete zahrádku 25cm dlouhým rýčem, připravte se, že vám záhonek nabobtná do výšky 50 cm nad terén !!!

Na druhou stranu nám znalec nedokázal zodpovědět ani otázku, kterou si v souvislosti s vymáháním penálí za pozdní předání všichni pokládáme již téměř dva roky: kdy byla stavba obci firmou Javorník předána? Na zastupitelstvu místo odpovědi znalec jen krčil rameny.

Zajištěním vypracování tohoto posudku byl pověřen místostarosta Petr Bíza. Akorát zastupitelům před jeho veřejným projednáváním na XVII. zasedání zastupitelstva jaksi zapomněl sdělit, že posudek je už hotový a leží na obecním úřadě. Když se ho Josef Vagunda-Drgáč písemně dotázal, přiznal jeho existenci, ale odmítl jej vydat. Po upozornění, že tak opět porušuje zákon o obcích i jednací řád zastupitelstva, jej nakonec pouhé dva pracovní dny před zastupitelstvem všem zastupitelům rozeslal.

Proč jsme ho k řádnému nastudování a případné diskusi s odborníky nemohli dostat včas? Nebylo žádoucí, abychom se zbytečně šťourali v posudku, který tvrdí, že je vše v pořádku a nikdo nám už nic nedluží? Zastupitelé si navíc nepřáli, aby jsme znalce veřejně konfrontovali s našimi připomínkami k posudku a tak pánové vážili dlouhou cestu z Prahy za obecní peníze zbytečně. Naše připomínky konzultované s odborníky ze stavebnictví jsme tak alespoň v písemné formě odeslali na radu obce s tím, aby sporný znalecký posudek reklamovala a peníze dál vymáhala. Celý text našeho dopisu naleznete zde. Na odpověď dodnes marně čekáme.

Absurdní tvrzení obecního právníka p. Jurečky, že nárokováním všech sporných položek u soudu by se obec Mutěnice mohla dopustit křivého obvinění i průběh samotného projednávání v nás vzbuzuje podezření, že ani tak nejde o to zjistit, kolik nám zainteresované osoby případně dluží. Spíše se zdá, že jde o to, aby celková výše škody nepřesáhla půlmilionovou hranici, což by podle zákona znamenalo „škodu velkého rozsahu“, od které soud případné pachatele odměňuje mnohem vyššími tresty.

Jenže nám primárně nejde o to obžalovaným osobám u soudu přitěžovat. Od samého počátku kauzy chceme pouze zpět obecní peníze. Hodláme i nadále nutit vedení obce i zastupitele k tomu, aby se tak stalo.

Zásadní otázka tak zatím zůstává nezodpovězena. Bude se obec u soudu nebo mimosoudně domáhat náhrady celé případné škody? Nebo se obžalované osoby a f. Javorník mohou těšit, že sporný znalecký posudek radě obce poslouží jako alibi k jejímu nevymáhání?

Firma Javorník nám fakturuje osazení a odstranění pažení celého výkopu za cca 285 tisíc korun. Přičemž fotografie dokazují, že pažení nebylo vždy použito.