dům č. 262, ul. Slovácká

Zachraňovat dům vedle knihovny?

V roce 2014 rozhodlo bývalé zastupitelstvo, že obec koupí od p. Charuzy dům č.p. 262 na ul. Slovácká vedle knihovny za bezmála 1 milion korun.

Na jaře 2015 rada obce oslovila zastupitele, aby předložili své návrhy na využití tohoto objektu. Návrh zastupitele Přemysla Rozehnala na vybudování kluboven pro místní spolky, přednáškovou místnost pro místní knihovnu, stejně jako návrh bývalého zastupitele Ladislava Trávníka na infocentrum rada obce následně schválila. Návrh zastupitelky Zdeňky Puškelové na cukrárnu nikoli.

V prosinci roku 2015 byla pořízena studie, která odhadovala náklady na kompletní rekonstrukci celé budovy a realizaci schválených návrhů na 2 miliony korun.

Na podzim tohoto roku byl zastupitelům předložen projekt, který  nově počítá s částkou na rekonstrukci domu v celkové výši cca 6,5 milionu korun.

Celý dům byl od samého počátku v technicky i dispozičně velice nevyhovujícím stavu a tak pouze izolace vlhkých zdí, demontáž nevyhovující podstřešní izolace spolu se sádrokartony a další bourací práce vyjdou téměř na 1 milion korun. Dále bude třeba vyměnit elektroinstalaci, plynovou přípojku, kanalizaci včetně přípojky, vodo-topo. Bude třeba vybudovat nová schodiště, podlahy, omítky, střechu, okna i dveře, zateplit fasádu i podkroví. S trochou nadsázky lze říci, že zůstane pouze hrubé obvodové zdivo a i to bude třeba sanovat proti vzlínající vlhkosti.

Cena navíc není konečná. Rozpočet  neobsahuje  inventář ani rezervu na případné vícepráce.

Co si o celé investici myslíte?

Dokumenty