Děkujeme za Vaši podporu

Kandidující za Stranu svobodných občanů v Mutěnicích děkují všem voličům za účast v komunálních volbách a zejména pak těm, kteří nám projevili svou důvěru volebním hlasem.

Náš velký dík patří i všem, kteří věnovali svůj čas a četli, komentovali a pomáhali pomocí facebooku šířit v předvolebním čase naše články přes internet. Doufáme, že nám svou přízeň zachováte i nadále a my se pokusíme Vás rovněž nezklamat a nadále Vás zásobovat informacemi o dění ve veřejném životě naší obce.

Děkujeme členům volebních komisí Františku Valdovi, Soně Škvařilové a Tereze Zoubkové za zodpovědné splnění jejich úkolu a těšíme se na případnou spolupráci při některých dalších volbách.

Jelikož časové nároky na celou kampaň byly u mnohých kandidujících opravdu značné, patří náš speciální dík všem manželkám, manželům, partnerkám a partnerům i dalším rodinným příslušníkům všech kandidujících, za jejich nezměrnou trpělivost a všestrannou podporu (výborné občerstvení, hlídání dětí, apod.). Zejména rodině Jaroslava Brožoviče, která obětavě roznášela všechny naše předvolební materiály po Mutěnicích. Dále Silvii Kutějové, která vylepila naše plakáty a Jitce Skočíkové, která pořídila většinu námi použitých fotografií.

Ovšem ten úplně největší dík z těch, kdo nám pomáhali, patří pánovi bez něhož bychom byli doslova v háji. Je jím náš webmaster a všestranná IT podpora, člen Pirátské strany a spolku Čisté Mutěnice Karel Pavelka.