Zvedli jsme ruku pro 77 % návrhů, my chod obce nebrzdíme

Tu a tam se člověk setká  s nějakou “chimérou”, tedy jistou klamavou představou, proti, které se nedá bojovat jinak, než předložením faktů. S jednou takovou jste se mohli setkat i Vy. A to, že Svobodní vše jen “kritizují a brzdí chod obce”.

Podrobili jsme naše čtyřleté působení v zastupitelstvu řádné kritice. Vyšli jsme z ověřitelných a tudíž věrohodných informací, za které považujeme zasedání zastupitelstva a zpracovali  přehlednou statistiku dostupnou na této internetové adrese: zastupitelstvo.mutenice.info

Z ní vyplynulo, že jsme zvedli ruku pro 77 % návrhů předložených ostatními zastupiteli a vedením obce. Uvážíme-li, že naše práce v zastupitelstvu je veskrze opoziční a přesto naše podpora návrhů prostistrany byla takto vysoká, nelze v žádném případě mluvit o “brždění či dokonce paralizování”. Spíše naopak, hovoří to v náš prospěch a ukazuje schopnost jednat věcně, konstruktivně a tudíž v zájmu obce. Proč tedy někteří šíří tuto zjevnou nepravdu a co jim vlastně vadí? Co dalšího nám statistika ještě prozradila?

Rozhodování většiny

Nejdříve je potřeba vědět, jak zastupitelstvo funguje a jak se věci měly. Zastupitelstvo, co by nejvyšší orgán obce, je v Mutěnicích tvořený 15. zastupiteli. Aby byl návrh přijat, musí se pro něj vyslovit nadpoloviční většina zastupitelů, v případě naší obce je to osm zastupitelů. Zkusme si tedy položit otázku, jak mohou zastupitelé za Svobodné silou tří hlasů zastavit jakýkoliv návrh, pro který zvedne ruku osm až dvanáct zbývajících zastupitelů?

Jak dopadala hlasování?

V zastupitelstvu obce se projednávalo celkem 175 návrhů, mezi které nejsou započítané majetkoprávní záměry a procedurální návrhy. Z těchto 175 návrhů předložila koalice 154. Z nich jsme pro 118 zvedli ruku i my, což je oněch zmiňovaných 77 %. Naopak Svobodní předložili 19 návrhů, z toho jen dva byly přijaty. Tedy koalice bezmála 90 % toho, co Svobodní navrhli, zamítla. Zda jsme zastupitelstvu předložili 90 % “nesmyslů” nebo se nekonstruktivně naopak chová koalice, musí každý občan vyhodnotit sám.

Co  naopak brzdí chod obce podle nás?

Našich 19 návrhů, z nichž velká část byla důkladně připravena, svědčí o tom, že děláme o dost víc než jen kritizujeme. Naproti tomu ovšem, někteří naši kolegové zastupitelé za celé čtyři roky nepředložili ani jeden návrh, byť ve svém programu slibovali “hory doly”. Jedni uznali, že pokud nemohou obci být přínosem, nebudou znovu kandidovat v podzimních komunálních volbách. Ale najdou se i takoví, co jim sebereflexe chybí a budou kandidovat znovu.

Proč opozice nehlasuje stejně jako koalice?

Nebylo by nejlepší, kdyby všichni souhlasili se vším a byl v obci  klid? Ano, nejspíš by to nejlepší bylo, otázkou je pro koho. Rozhodně ne pro občana a pro celou obec. Lidé jsme různí a máme různé preference ovlivněné mnoha faktory. Tato “různost” se tak odráží i v politice. To je demokracie. Umožňuje nám to nalézt nová, často nečekané řešení či dosáhnout alespoň kompromisu. Naprostá shoda je v demokratickém systému však spíše výjimkou než pravidlem.

Svobodní tak nikdy nezvedli ruku pro předražené a zbytečné investice. Nepodpořili návrhy, které byly v rozporu s platnými předpisy. Dělali vše proto, aby se obci vrátily neoprávněně vynaložené prostředky. Toto jsou totiž naše preference a věříme, že i preference našich voličů.

Web: zastupitelstvo.mutenice.info