Vedení obce dluží Mutěnicím 40 milionů na dotacích

Dotace jsou dalším zdrojem příjmů obecního rozpočtu a na rozdíl od daňových příjmů, které do obecní pokladny přijdou takřka samy, je nutné se o dotace aktivně zasloužit. Kdo si o dotace nepožádá, ten je ani nedostane. Obecně platí, že příspěvek z dotačního titulu poskytovaném ať už z krajského, státního nebo evropského zdroje, je v rozmezí 50 – 95 %. Jinak řečeno, na každý milión z obecního rozpočtu určeného na investici, můžeme získat deset miliónů z rozpočtu veřejného. Obec Mutěnice například v letech 2010-2013 čerpala téměř pětkrát méně dotací než sousední obec Dolní Bojanovice. Domníváme se, že v těchto letech šlo z dotačních programů získat 20 – 40 miliónů na vybudování veřejných statků a infrastruktury. Například bylo možné z těchto peněz rekonstruovat školní hřiště, vybudovat amfiteátr nebo rozhlednu či financovat rekonstrukci kulturního domu.

dotace

Bohužel neobstojí názor typu, že získání dotací není tak jednoduché. Ono přeházet hromadu písku vypadá taky složitě, minimálně do té doby, než se vezme do ruky lopata a člověk se trochu zpotí. Podobně je to s dotacemi. Nikdo netvrdí, že tuto práci musí nutně dělat starosta či místostarosta. Stačilo by, kdyby o tomto měli lepší povědomí a k získání dotací využili např. specializované firmy. Náklady tzv. dotačního managementu činí v průměru 2 – 3 % ze získaných dotací. Nejpozději se až 40. žádost o dotaci, kterou obec podá vyplatí. Jenže tyto specializované firmy se mnohdy chlubí 100 % úspěšností. Kolik žádostí obec v uplynulém období podala? Kde jako občan můžu získat informaci o počtu podaných žádostí obcí Mutěnice? Existuje přijatelná odpověď na otázku, proč vedení obce o dotace nežádá, tak jak by se slušelo na velikost obce?

Troufne si někdo tvrdit, že v Mutěnicích už všechno máme a není nic, co by se dalo vybudovat? Tak jak říkal jeden mladý občan Mutěnic, pořád je co zlepšovat. Tím jak dotace nečerpáme a velkopansky stavíme ze svého, se zároveň šidíme o další veřejné statky, které se mohly realizovat z vlastních peněz a na které dotace naopak získávat nejdou. Jako příklad toho, kam jsme mohli oněch 40 milionů investovat, lze uvést lokalitu pro výstavbu rodinných domů. Bohužel někteří mladí lidé museli z obce z důvodu neexistence stavebních míst odejít.

Už teď slyším, jak někteří opáčí, jenom kritizujete a proč jste s tím nepřišli dřív? Dotazoval jsem se několikrát, jestli na tu nebo onu věc jsou dotace a bylo mně odpovězeno, že ne. A nebo mně bylo poraděno, abych do toho moc nerýpal a neptal se. Rozumný člověk v této kritice může nalézt i návod ke změně. Pevně věřím tomu, že nové zastupitelstvo ať už bude složené jakkoliv, nalezne dostatek nadhledu a hlavně odvahy k tomu, aby se dotace využívaly k rozvoji obce.