Vážení občané

zastupitelstvo obce chápeme jako kolektiv lidí, kteří v prospěch nejen svých voličů, ale všech občanů svědomitě vykonává svoji práci, přičemž jejich zájem upřednostňuje nad osobním.Má mimo jiné funkce rozhodovací a kontrolní. Na jedné straně se musí umět na věcech dohodnout (být akceschopné), na straně druhé v něm musí být prostor a vůle ke kritice, je-li k tomu důvod.

Strana svodných občanů vnímá jako velký problém ten fakt, že řadový zastupitel politik je často i obecním zaměstnancem, což u něj může bránit vzniku kritického přístupu či opozičního názoru. I přesto, že tento odvádí vynikající práci pro obec na pozici zaměstnance, může zde docházet ke střetu zájmů. Pro lepší ilustraci se nabízí staré léty prověřené: „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.

prohlášení3