Transparentnost je věcí politické kultury, není cílem ale prostředkem

Vstřícnost a poctivost vůči občanům musí vycházet ze samotných radních a jejich smyslu pro politickou kulturu, s těmito principy je třeba se ztotožnit. Sami radní musí chtít umožnit lidem nahlédnout jak vznikají ta či ona rozhodnutí.

Jako zastupitelé obce Mutěnice zvolení za Stranu svobodných občanů jsme účastnili konference  Otevírejme radnice II. (PDF 628 kB)  pořádané dne 21.3. 2015 na akademické půdě VŠE fakulty politologické v Praze pod záštitou Fondu Otakara Motejla.

S myšlenkou přednesenou v úvodu III. panelu (5:39:30) panem  Martinem Kameníkem předsedou Občanského sdružení Oživení, že transparentnost není cíl , ale nástroj, který má veřejnosti umožnit včas zasáhnout, když má pocit, že rozhodování veřejných institucí nenaplňuje její očekávání nebo je v rozporu s veřejným zájmem, se zcela ztotožňujeme.

Cílem této naší cesty bylo nalézt odpovědi na otázky:  Jak začít s otevíráním radnice? Jak otvírat aby nás nezavřeli? Jak otvírat, když nemáme klíče? V přednáškách a diskusích jednotlivých  panelů se nám dostalo na tyto otázky odpovědí. Těm kdo se ptají podobně, doporučuji shlédnout videozáznam konference.

Odnesli jsme si mnoho užitečných myšlenek i ve vztahu k aktuální situaci v naší obci.

Jako například že:
Práva na transparentnost se nedá domáhat na základě zákona, zákon o obcích je bezzubý co se týče přístupu k informacím. On také musí být bezzubý, obce mají právo na samosprávu. Zákon určuje minimalní požadavky na to jak se má obec chovat, když chce být transparentní – může být.

Pan Zelenka z Oživení dále ve svém projevu (4:40:50) uvedl, že nesouhlasí s názorem, že zasedání rady musí být neveřejné. Pokud si rada obce ve svém jednacím řádu určí, že rada bude veřejná – může tak učinit. Odvolával se na rozsudek ústavního soudu, který se vyslovil ve smyslu, že toto není cílem oné právní úpravy, ale pouze prostředek aby např. rada při svém jednání nebyla rušena.

Diskusi na toto téma jsme dále rozvinuli i při neformálním posezení po ukončení konference.

Společně jsme došli k jednoznačnému názoru. Stejně jako nelze vnutit vedení obce opravdovou transparentnost zákonem, stejně tak ji nelze vnutit politickým tlakem na půdě zastupitelstva. Snaha vnutit členům rady otevřenost, slušnost a vstřícnost  formou opatření jako jsou audiovizuální záznamy, stenografické zápisy, či přítomnost pozorovatelů na jednání rady, by mohla vést  až k absurdním situacím, kdy se jednání rady stane předem v zákulisí nazkoušeným formálním divadlem a o to nikdo nestojí.

Mimoděk jsme na konferenci získali i osobní kontakty na starosty měst a obcí, kde se mnohé již povedlo (zde se budeme inspirovat), na zastupitele kde se o to stejně jako u nás teprve snaží (zde budeme spolupracovat) a také na aktivní občany, kde teprve začínají (zde budeme pomáhat).

Věříme, že do budoucna budou pro naši práci velkým přínosem i lidé z “neziskovek” a odborníci na veřejnou správu s nimiž jsme se setkali a kteří nám nabídli svoji pomoc.