Stává se z kulturního domu černá díra na peníze?

Když se těsně před volbami na podzim roku 2014 otevíral nově zrekonstruovaný kulturní dům, byla to velká sláva. Politici vedli proslovy, lidé obdivovali nový okázalý interiér. Už tehdy to ovšem mělo malinký háček, o kterém se příliš nahlas nemluví….

Účet za rekonstrukci KD v Mutěnicích dosáhl k dnešnímu dni cca 20 milionů korun viz tabulka níže. Pokud žijete v přesvědčení, že je to účet konečný a že je dnes budova ve 100% kondici, možná Vás další řádky nepotěší.

Když se v rozpočtu na rok 2016 objevila položka sanace suterénu KD 6,2 mil. korun, vyzvedli jsme si následně na OÚ projektovou dokumentaci a položkový rozpočet k této investiční akci, který zněl na částku 4,8 mil. Ani si nedovedete představit naše překvapení, když jsme se ze zápisu z rady obce dočetli, že zakázku letos na podzim vyhrála firma s nejnižší nabídkou 8,7 mil. korun.

Při pracovní schůzce s projektantem na místě budoucí stavby iniciované p. Rozehnalem jsme se dozvěděli informaci, která nebyla známa ani občanům, ani zastupitelům a z diskuse vyplynulo, že ani některým radním. Zjistili jsme, že máme na stole vysoutěžený úplně nový projekt, tentokrát s názvem rekonstrukce + sanace suterénu KD.

Co za ty peníze pořídíme ?

  • svislé i vodorovné izolace – dojde k rozkopání nově za dotace zrekonstruovaného chodníku po obvodu celé budovy
  • nové omítky a podlahy
  • rozvody vody, elektřiny, topení, kanalizace, vzduchotechniky
  • statické zajištění pódia, které bylo při již zmiňované rekonstrukci v roce 2014 provizorně podepřeno dřevěnými trámy.

Zajímavou položkou je například hromosvod, po kterém se z nějakých důvodů nikdo (stavební úřad ani pojišťovna) celá léta nesháněl.

Co rozpočet neobsahuje ?

  • neobsahuje inventář ( např.nábytek, žaluzie, spotřebiče atd.)
  • tolik diskutované bezbarierové přístupy

A to ani do hlavního sálu ani do nově rekonstruovaných prostor. Osoby se sníženou pohyblivostí, postižení, stejně jako matky s kočárkem mají zatím prostě smůlu. Toto je s přihlédnutím k platným předpisům řešícím bezbariérový vstup do veřejně přístupných budov také velice zajímavá věc.

Velkou neznámou rovněž zůstává konkrétní účel této investice. Nachází se zde celkem 38 místností, z nichž má většina rozlohu pouhých jednotek m2. Zastupitelů ani občanů se nikdo neptal, ani jim neoznámil, k čemu by měly zrekonstruované prostory v budoucnu sloužit.

Pouze projektant na náš přímý dotaz, zda je sanace pro statiku a životnost celé budovy nutná, odpověděl, že nikoli, na stávající využití budovy nemá sanace suterénu vliv.

Nicméně i podle slov projektanta nemusí být částka 8,7 mil. zdaleka konečná. Doslova uvedl, že až probíhající práce odhalí, jaká opatření je ještě třeba realizovat zejména ve vztahu k zatím neznámému zdroji vzlínající vody, která opakovaně suterén zaplavuje.

Když to shrneme, tak ani částka cca 29 mil. korun za celkovou rekonstrukci zřejmě nebude konečná. Uvážíme-li předpokládané vícepráce při řešení možných problémů s podzemní vodou a vybavení prostor inventářem, bude KD postrádající bezbariérový přístup a s nedořešeným problematickým stropem, zavěšeným na řetězech stát odhadem 30 – 35 mil. korun.

Je to málo, tak akorát, nebo moc ? Splňuje daný projekt Vaše očekávání? Je takto navrhovaná úprava nutná a účelná? Stojí podle Vás za oněch necelých 9 milionů? Tento závěr si musí udělat každý sám.

Přehled investic do opravy kulturního domu v Mutěnicích

Investice Částka v Kč
Zateplení fasády + výměna oken 4.909.352
Rekonstrukce interiéru 12.615.604
Vnitřní vybavení, inventář

1.821.171

Střecha 572.723
Celkem proinvestováno 19.918.550
Rekonstrukce interiéru+ sanace suterénu (odhadovaná částka) 8.700.000
CELKEM včetně rekonstrukce interiéru 28.618.850