Program zastupitelstva 28.4.2015 (IV.)

Fišmanovo verzus za Za benzinkou

Starosta obce Mutěnice svolává v souladu s § 91, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, IV.  veřejné  zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice na: úterý  dne 28.4.2015 v 17,00  hodin do  sálu Kulturního domu v Mutěnicích. Z programu se toho ale moc nedovíte a na webu obce bude hledat marně…

Oficiální znění programu zde

Materiály k bodu číslo 11: Různé a diskuse

Tímto bodem asi začneme. Jaksi totiž nevím, kam jinam téma, které se bude na zastupitelstvu projednávat a je zajímavé pro spoustu občanů Mutěnic v programu přiřadit. Totiž výkup pozemků pro vznik nových stavebních míst.

Náš navrh na započetí výkupu pozemků „Za Fišmanovým“ už jste mohli najít na našich facebookových stránkách, nicméně pro pořádek přikládám i s podacím razítkem.

Návrh na výkup pozemků za Fišmanovým.

Stručně: Začněme vykupovat 80% vlastníků už je pro.

Dále vyjádření zastupitelstvem pověřené komise k jednání s předkladatelem návrhu pro výkup pozemků za Benzinkou.

Vyjádření komise pro výkup pozemků za Benzikou.

Stručně: Akceptovatelný a finančně výhodný návrh nám předložen nebyl. Fišmanovo vychází levněji.

Dále další návrh předkladatele na výkup pozemků „Za benzinkou“, jen škoda, že ho nedostala už ta zřízená komise.

Návrh spolupráce pozemky za benzinkou

Materiály k bodu číslo 4: Návrh na zveřejňování investičních akcí

Jelikož se jedná o návrh Svobodných najdete ho přirozeně na našem webu spolu s vysvětlujícím článkem oč nám vlastně jde. Kdo ještě neviděl odkazy viz níže.

„Je správné, když vedení obce pořizuje věřejné statky neveřejně?“

Návrh na zveřejňování investičních akcí

Materiály k bodu číslo 5: Jednací řády ZO a výborů – úprava a schválení

Uveřejňujeme v odkazech níže bohužel bez důkladného komentáře, jelikož zatím sami nemáme všechny tyto dokumenty pečlivě prostudovány, toho luxusu, že by nám někdo dal vědět dostateně předem oč mu v podaném návrhu jde se nám totiž nedostává.

Vyjádření ministerstva k jednacímu řádu ZO

Právní rozbor jednacího řádu zastupitelstva

Jednací řád kontrolního výboru

Jednací řád finančního výboru

Záznam projednání jednacího řádu ZO

Dále se velmi omlouvám, ale uveřejnit veškeré další materiály k ostatním bodům momentálně přesahuje moje časové možnosti (zejména bych musela dokumenty upravit dle zákona a ujistit se, že neporušuji platné právní předpisy). Pouze pro dokreslení situace během psaní tohoto textu veřejný rozhlas oznámil konání zastupitelstva s tím, že program je na webu obce, což v daném okamžiku neodpovídalo skutečnosti, nicméně objevil se tam vzápětí. Ale zřejmě proto, že rozlas nevyhlásil, že tam jsou i další podklady, které bude zastupitelstvo projednávat (dle nového jednacího řádu by se tam měli objevit 7 dnů před konáním), tyto tam stále ještě nejsou. Nicméně má-li kdokoliv zájem stačí se obrátit mailem nebo osobně na zastupitele Svobodných rádi Vám je poskytneme.

PS: Zasedání zastupitelstva je opravdu IV (tedy 4.) nikoliv VI. (6.) jak se uvádí v oficiální pozvánce a na webu obce, dvakrát jsem to přepočítala a ujišťuji občany, že o žádných tajných zasedáních Svobodní nevědí.