Program zastupitelstva 22.9.2015 (VI.)

Rozpočet a investice, never ending story.

Program VI. jednání obecního zastupitelstva má svou tradiční nic neříkající podobu. Tedy  dovolíme si opět objasnit. Pod bodem 6. Návrh p. Rozehnala – rozpočtové opatření se skrývá opětovný návrh na vyjmutí Investiční akce Rozhledna z rozpočtu na letošní rok. Co se ovšem skrývá, o kolik peněz  se jedná v bodě 7. Rozpočtové opatření, je záhadou. Ani v materiálech pro zastupitelstvo se totiž k tomuto bodu nic nenachází, zřejmě opět nějaký druh telepatie mezi zastupiteli a překvapení pro občana.

Další zajímavým bodem je bod číslo 3. pozemkové úpravy. K tomuto bodu obdrželi zastupitelé 15.9. ráno materiál o celkovém rozsahu 84 stránek.  Dopátrali jsme se pouze tří možností, jak bylo možné o tomto materiálu fundovaně jednat a hlasovat:

  • A) jste super výkonný inteligentní jedinec s fotografickou pamětí  a není pro Vás problém to celé za 8 dnů nastudovat.
  • B) udržujete dlouhodobé telepatické spojení (cca 5 let) se zpracovateli a víte, co se v materiálu nachází už dávno.
  • C) plně důvěřujete panu starostovi a místostarostovi, že to nastudovali a není se čeho obávat.

Celý program jednání najdete zde. Co se týká ostatních podkladů doufejme, že se objeví v řádném termínu na stránkách obce. Snad se v Mutěnicích nenachází žádný aktivní občan, který by se o pozemkové úpravy zajímal, pokud ano, přejeme mu s 84 stránkovým materiálem hodně štěstí.