Program zastupitelstva 22.12.2015 (VII.)

Vánočních překvapení anebo investiční akce na rok 2016 odhaleny.

  • Sanace 1.P.P.na kulturním domě 6 200 000,-
  • Schody ke kostelu 3 004 800,-
  • Dětské hřiště  1 200 000,-
  • Rozhledna  3 100 000,-
  • Autobusové zastávky  2 700 000,-
  • Rekonstrukce topení budovy radnice  600 000,-

Přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo informace o chystané opravě kulturního domu ani připravovaných autobusových zastávkách zjistit dříve, asi horké novinky.  Nicméně pracujeme na tom, takže sledujete naši rubriku „Investiční akce“.

Z komentáře pana místostarosty k rozpočtu vyplývá, že autobusové zastávky by měly být hrazeny částečně z dotací, na nákladech za rekonstrukci schodů do kostela by se měla podílet církev. Jak už víme z minula, pan starosta shání intenzivně i dotace na rozhlednu. Jak je to s dětským hřištěm, či opravou kulturního domu zatím nikdo neodtajnil. Ale vše jistě bude řečeno při veřejném zasedání.

Je ovšem zcela zřejmé, že oněch původních 6.000.000,- na výkup pozemků, které jsme v rozpočtu ještě loni měli, se nám takto vytratilo. Tato částka by v případě, že by se obec dohodla s panem Ing. Vojtěchem Markem na vykoupení pozemku „Za benzinkou“, umožnila jej ihned vyplatit. Ale když jde o výkup pozemků „Za Fišmanovým.“, tak je najednou třeba peníze proinvestovat „moudřeji“ a vzít si úvěr.

Pan Rozehnal bude dle svého slibu předkládat návrh na vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci schodů u kostela v následujícím znění:

„Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu obce uspořádáním veřejné sbírky na rekonstrukci schodů ke kostelu sv. Kateřiny v Mutěnicích. Peněžní prostředky budou shromážděny na transparentním účtu a výběr zhotovitele této veřejné zakázky proběhne formou otevřeného výběrového řízení.“

V této souvislosti doufejme, že nám předkladatelé rozpočtu nějak uspokojivě vysvětlí, jak dospěli ke konečné částce a rovněž odtajní přepracovaný projekt, jež nám byl slíben. Snad se konečně dovíme, z jakého materiálu budeme schody stavět a proč je nutné zaplatit místo dvou milionů miliony tři.

Celý program jednání zde

Kompletní materiály k jednání najdete na webových stránkách obce včetně celého rozpočtu s dalšími náklady a investičními akcemi do infrastruktury.