Přemysl Rozehnal

Přemysl Rozehnal

Kandidát č. 4
Věk: 40 let
Povolání: Prodejce barev a stavebního materiálu
Vzdělání: SIŠ na ulici Olomoucké v Brně maturitní obor Mechanik – elektronik pro spotřební elektroniku.

V roce 1997 jsem začal podnikat jako fyzická osoba (živnostník) v odvětví obchod se stavebním materiálem a barvami. Této živnosti se spolu s mou životní partnerkou věnujeme dodnes. Vychováváme spolu dvě děti školního věku.

Jsem členem Strany svobodných občanů a o politiku jsem se vždy aktivně zajímal.  Poslední 4 roky svého života pracuji pro obec coby zastupitel a člen stavební komise. Zajímám se o sport, ochranu životního prostředí, vědu a techniku. Věnuji se podpoře místních občanských spolků. Jsem jedním ze zakladatelů spolku Čisté Mutěnice.

Rád cestuji, poznávám lidi a jejich zvyky, jezdím na kole, chodím do přírody a zahradničím. Obdivuji a vážím si všech lidí, kteří vytvářejí trvalé duševní i hmotné hodnoty a jsou tak společnosti prospěšní – sám se mezi ně chci počítat.

Proč kandiduji

Politiku nedělám a nikdy jsem nedělal kvůli získání místa na radnici ani žádných jiných výhod.

Do zastupitelstva kandiduji, abych pokračoval v prosazování změn nutných ke zlepšení života v obci. Pomocí konstruktivních návrhů se chci zasadit o zlepšení životního prostředí, hospodaření a zejména přístupu vedení obce k lidem.

Letošní volby považuji za přelomové. Pokud si lidé v Mutěnicích opravdu přejí změnu k lepšímu, stejně jako já, pošlou do zastupitelstva lidi, kteří nepovažují odlišný politický názor nebo kritiku za osobní útok, ale podnět ke zlepšení. Lidi, kteří nezkoumají, ze které rodiny či partaje je předkladatel, ale zda je a nebo není jeho návrh pro obec přínosný. Lidi nezávislé na obecní pokladně, kteří se budou zodpovídat pouze voličům, nikoli vedení obce. Lidi, kteří tam nebudou pouze zabírat místo, ale budou pro obec poctivě pracovat.

Jsem nesmírně rád, že myšlenky a program Mutěnických Svobodných lákají právě takové lidi. Chci jim dát šanci aktivně ovlivnit dění v obci a proto i v souladu s výše uvedeným kandiduji na vlastní žádost až ze čtvrtého místa kandidátky Svobodných.

Mnohé jsme v uplynulém období s kolegy Brožovičem a Vagundou již vykonali. Ovšem beze změny ve vedení obce je skutečná změna stále velmi vzdálená. A změna ve vedení není možná bez změny myšlení lidí. V zájmu nás všech pevně věřím, že tohoto cíle se nám již také podařilo částečně dosáhnout. Pokud si po letech zvolíte funkční zastupitelstvo, nemusím být nutně jeho součástí. Pro obec jsem v takovém případě ochoten pracovat  i z pozice řadového občana, případně člena občanské iniciativy.

Pokud ovšem v takovém zastupitelstvu usednu, budou mými prioritami:

  • Umožnit  lidem úplný přehled nad financemi obce.
  • Více zapojit občany Mutěnic do rozhodovacích procesů a probudit v nich zájem o věci veřejné.
  • Postupné omezení a v dlouhodobém horizontu úplné zastavení skládkování odpadů všeho druhu v katastru naší obce.
  • Převod Obory do majetku obce za účelem budování protipovodňových opatření, ale i kvůli navrácení společenského života do tohoto místa.
  • Vrátit zdraví naší krajině budováním nových a revitalizací původních biotopů a to zejména vodotečí a vodních ploch.
  • Zajištění stavebních míst pro rodinné domy, ale i průmyslové zóny pro firmy.

Děkuji všem občanům, kteří mě v uplynulém volebním období podporovali, sdělovali mi své názory, podněty, či poskytovali potřebné informace, za jejich ochotu, zájem i vstřícnost.

Přeji nám všem dobrou ruku při volbě tak, abychom s prací svých zastupitelů byli v tom dalším volebním období plně spokojeni.