Podzimní BEZKORUPCE TOUR 2016 v Hodoníně

Dne 6.9.2016 se v Hodoníně v Restauraci Na Radnici měla široká veřejnost možnost setkat se s Martinem Kameníkem, předsedou občanského sdružení Oživení a jeho kolegou Markem Zelenkou a využít tak jejich rozsáhlých zkušeností v dosahování vyšší transparentnosti rozhodování a omezování korupčního chování v oblasti veřejné správy.

Setkání zorganizovali zastupitelé za Stranu svobodných občanů z Mutěnic a Hodonína,  Přemysl Rozehnal a Terézia Mlýnková Išková. Zúčastnili se jak zájemci z řad občanů tak i další zastupitelé z Hodonína, Mutěnic a Hovoran.

 

Debatovalo se skutečně velmi živě 🙂

Krom témat jakými jsou transparetnost, právo zastupitelů i občanů na informace, o vymáhání škody po odpovědných osobách, se hodně mluvilo rovněž o poskytování dotací a o problémech s dotačním systémem spojených. Na přetřes přišla i dotace, o kterou bude se souhlasem obecního zastupitelstva usilovat ZŠ Mutěnice (viz rovněž náš článek Ruce vzhůru, nebo dotace nebude).

Z debaty jasně vyplynulo, že čerpání dotací není tak zcela bez rizika a „zadarmo“, jak si občané často představují. Martin Kameník popsal, co se může stát těmito slovy: „Je to riziko podnikání, cokoliv co nesplníte, tak se obrátit proti Vám a nakonec bude mít drahou wifinu a počítače za 5.5 milionu z vlastního“. O své zkušenosti s dotacemi se podělil i místopředseda Hodonína JUDr. Vítězslav Krabička a radní Hovoran pan Vít Marada.

 

 

Karel Pavelka zase potrápil členy Oživení o.s. spoustou otázek stran možností zveřejňování informací a přístupu k nim. To důležité z ní můžete vidět v následujícím video záznamu. Můžeme jen litovat, že u této debaty nebyl nikdo z vedení obce Mutěnice, možná by nám to ušetřilo  spory o tom, jaké informace je obecní úřad zastupiteli povinen poskytnout a kdo za jejich zveřejnění nese odpovědnost.

 

Nicméně rozhovor se nesl  i v méně vážném duchu a zakončení večera bylo příjemné 😉

 

To na čem se všichni účastníci této akce shodují vystihl při svém odchodu JUDr. Krabička: „Musíte mít lidi, kteří to opravdu chtějí. Nakonec všichni ví , že je to potřeba, aby byla otevřená radnice, a aby byla transparentní.“  

Místostarosta Hodonína pan JUDr. Vítězslav Krabička ví o čem mluví.  Na návrh a ve spolupráci se Svobodnými v Hodoníně se mu podařilo hodonínskou radnici výrazně zprůhlednit vůči všem občanům. V Hodoníně tak dnes například uveřejňuje zápisy z rady města, veškeré dokumenty k investičním akcím a dokonce i podklady pro jednání rady města, ke kterým se v Mutěnicích nedostanou ani zastupitelé. Může nás jen mrzet, že se této debaty a vzájemné výměny zkušeností nezúčastnili i další členové našeho zastupitelstva.

Věříme, že jak odborné rady od členů Oživení, o.s., kteří disponují nejen zkušenostmi, ale i cennými návody, jak korupčnímu prostředí a plýtvání veřejnými prostředky předcházet, tak i vzájemná výměna zkušeností s ostatními členy zastupitelských orgánů v okolních obcích, je pro nás užitečná a zkvalitňuje naši práci.