Mimořádné jednání zastupitelstva přineslo neočekávaná témata.

Zastupitelstvo se tentokrát mimořádně sešlo k projednání jednoho jediného bodu a tím byl nákup osobního automobilu Dacia Logan pro potřeby ZŠ Mutěnice za necelých 200 tis. korun. Na návrh Jaroslava Brožoviče však bylo  rozšířeno o další bod “různé a diskuse”. Řeč tak přišla i další témata:

Možnost nákupu lepšího vozu  zastupitelstvo neschválilo.

Během projednávání bodu nákupu osobního automobilu p. Brožovič navrhl, aby obec připlatila cca 23 tis. korun a zakoupila mnohem větší, praktičtější a silnějším motorem vybavený model Dacia Docker. Jeho dostupnost mu však v ten moment nebyla známa a tak svůj návrh ještě doplnil, aby zastupitelstvo neschvalovalo koupi konkrétního modelu, ale částku ve výši ceny dražšího  modelu Docker, kterého dostupnost by sám následně prověřil. Argumenty, že model Logan je skladem a lze jej do týdne odebrat přesvědčily většinu zastupitelů k zamítnutí tohoto návrhu.

Nová povinnost podnikatelů budovat retenční nádrže.

Řešila se nově zavedená povinnost pořizovat retenční nádrž pro srážkové vody u komerčních staveb (penziony, obchody, dílny atd.) Starosta prohlásil, že toto požaduje p Ing. Kočvara ze Stavebního úřadu v Hodoníně.

Dalších 9 milionů korun na rekonstrukci kulturního domu.

Přemysl Rozehnal se zajímal o vítěze veřejné zakázky na sanaci a rekonstrukci suterénu KD. Vzhledem k rozdílu ceny mezi původním projektem, který máme k dispozici na 4,8 mil s DPH a nového, který po výběrovém řízení nese cenovku bezmála 9 mil korun  se rovněž zajímal o možnost nahlédnutí do projektové dokumentace, položkového rozpočtu a o konzultaci s projektantem přímo na místě budoucí stavby. To vše za účelem zjištění budoucího účelu rekonstruovaných prostor, jejich stávajícího stavu, rozsahu plánovaných prací, konstrukčního řešení sanačních a rekonstrukčích prací suterénu KD. Starosta toto přislíbil pro všechny zastupitele, kteří o to projeví zájem.

Písemná žádost adresovaná p. starostovi a na vědomí všem zastupitelům

Možnost zajít si na ryby do obecního rybníka opět v nedohlednu.

Jaroslav Brožovič se dále informoval v jaké fázi je odbahnění rybníka na Rokytí, případně zda má obec v plánu vybudovat rybník v jiné lokalitě. Rybník na Rokytí se podle slov starosty odbahňovat nebude s odůvodněním, že na toto nelze sehnat dotaci. Jsme toho názoru, že obecní rybník v Rokytí by se měl dát do pořádku bez ohledu na dotace. Jsme přesvědčeni, že několik set tisíc korun by se v obecním rozpočtu jistě našlo, zvláště když vezmeme v úvahu, že nikomu užitečný poldr tamtéž stál obecní pokladnu 3 mil korun. Na žádném jiném konkrétním místě novou vodní plochu obec v dohledné době neplánuje.

Řešení problému s hlučnými kulturními akcemi rovněž v nedohlednu.

Přemysl Rozehnal se nakonec zajímal o možnost vybudování zázemí pro pořádání hlučnějších společenských akcí v areálu bývalé rekultivované skládky “za nádražím” s přihlédnutím na dobré zkušenosti s letošním motorkářským srazem. Starosta uvedl, že akce byla pouze ojedinělá a s intenzivnějším využitím pro tyto účely obec nepočítá. Jako důvod uvedl stále probíhající proces rekultivace  a pravděpodobnou  platnost období udržitelnosti dotačního titulu. Toto potvrdil i Petr Blaha.