Krajský soud v Brně dne 6.9.2018 zrušil osvobozující rozsudek Okresního soudu v Hodoníně v kauze “Přeložka kanalizace u ZŠ”

Vyhověl tak odvolání okresního státního zástupce Jiřího Forala proti zprošťujícímu rozsudku vynesenému 12.4.2018 jenž shledal MVDr. Dušana Horáka, obžalovaného z porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby a ze zkreslování údajů o stavu hospodaření  a lng. Romana Krejčiříka a Ing. Josefa Fedora z napomáhání, nevinnými.

Senát Krajského soudu ústy své předsedkyně vytkl Okresnímu soudu zejména to, že se řádně nevypořádal s obžalobou a všemi důkazy předloženými žalobcem. Poukázal ale i na jiná procesní pochybení a zejména pak, že Krajskému soudu není jasné, jakými myšlenkovými pochody Okresní soud došel k závěru, že jsou obžalovaní z výše uvedených trestných činů nevinni. Vyslovil názor, že osvobozující rozsudek byl vynesen ukvapeně v době, kdy průběh řízení nemohl vést k přesvědčivým závěrům o vině či nevině obžalovaných.

Zároveň tak vyzval Okresní soud, aby případ řádně došetřil a vypořádal se mimo jiné např. i s faktem, že existují dva rozdílné předávací protokoly, dva rozdílné soupisy vad a nedodělků a dva rozdílné znalecké posudky.

Celý případ se nyní s písemným odůvodněním rozhodnutí Krajského soudu vrací zpět do Hodonína. MVDr. Dušan Horák, lng. Roman Krejčiřík a Ing. Josef Fedor jsou i nadále obžalovaní ze všech tří trestných činů, kterých se vůči obci Mutěnice měli dopustit.