Komu patří peníze ze skládky, občanům či zastupitelům?

Na dubnové schůzi Valné hromady a Dozorčí rady (dále jen VH a DR) Skládky Hraničky, spol. s r. o., se po dvouleté pauze VH, složená z pěti radních obce, rozhodla vyplatit členům svého dozorčího orgánu, který je tvořen devíti členy zastupitelstva obce, odměnu za její činnost v celkové výši 95 000 Kč. Za dobu provozu skládky, od roku 2001, bylo takto do kapes zastupitelů vyplaceno něco přes 3 mil. Kč.

Není zákonem zakázáno, aby členové zastupitelstev pobírali za svoji činnost v dozorčích radách peníze. Nicméně Svaz měst a obcí České republiky, kterého jsou i Mutěnice členem, ve svém etickém kodexu nedoporučuje zastupitelům pobírat odměny za členství v dozorčích radách či představenstvech obecních společností.

Ještě na této schůzi jsem navrhl, abychom místo vyplácení odměn zastupitelům věnovali peníze na sportovní a kulturní činnost dětí a mládeže v Mutěnicích. Tento můj návrh nebyl přijat. Spolu s kolegy Rozehnalem a Brožovičem si myslíme, že peníze ze skládky patří občanům. Proto jsme se rozhodli částku 21 000 Kč, která nám byla po odečtení sociálního a zdravotního pojištění vyplacena, rozdělit. Oslovili jsme spolky, které pracují s mutěnskou mládeží a tyto prostředky formou daru jim nabídli. Všechny oslovené spolky projevily o dar zájem, kromě rodinného centra Žofka, které má dle jejich vyjádření dostatečně zajištěné financování a ze solidárnosti vůči ostatním spolkům naši nabídku nevyužilo.

 

Spolek
SAM Mutěnice, z.s Příspěvek na nákup regálů 3000,-
CM Fanynka a Verbíři z Mutěnic, z.s. Příspěvek na pořízení krojů-Súček 6000,-
Junák – český skaut Ratíškovice Příspěvek na výpravu 2000,-
Sokol Mutěnice Příspěvek na nákup triček 3000,-
ŽDH Mutěňané-Čejkovjané Příspěvek na provoz 2000,-
F.A.T.R., z.s. Příspěvek florbalové vybavení 2000,-
Chasa Příspěvek na dětské krojové hody 1500,-
Staří páni Příspěvek na dětskou olympiádu 1500,-

 

Za Stranu svobodných občanů v Mutěnicích

Bc. Josef Vagunda-Drgáč