Komentář k VII. jednání obecního zastupitelstva 22.12.2015

Hojná účast veřejnosti na posledním zastupitelstvu  byla příjemným vánočním překvapením. A kdo nepřišel, o hodně přišel. Ostrá diskuse se dala očekávat – bodejť by ne, koneckonců porcovalo se 85 milionů korun.

Úvěr „Za Fišmanovým“

Byl schválen. Nicméně během diskuse se ukázalo, že vedení obce považuje plánování financování projektů obce na jedno volební období předem za něco jako za “magii”.

Když totiž pan Rozehnal požadoval po panu Bizovi informace, o  tom zda obec plánuje další projekty na něž bude třeba vzít úvěr, tvářil se pan Biza, jako by po něm žádal “proroctví”. Na otázku pana Brožoviče, jak se bude financovat vybudování sítí „Za Fišmanovým“, jsme se odpovědi rovněž nedočkali.

Rozpočet na rok 2016

Zdá se, že pověřovat zde vedení obce realizací akcí, o nichž není možnost prostudovat si předem projekt, se považuje za zcela běžné. To ovšem zase naopak považujeme za “magii” my.

Oprava kulturního domu (ponorka)

Projekt si  vyžádal pan Rozehnal a i když k němu neměl rozpočet (asi kancelářský šotek), alespoň nějakou představu měl. Zda ji měli ostatní zastupitelé, netušíme, nicméně útrata 6 miliónů má zelenou.

Rozhledna

Záhada objasněna. Na 100 let a bez údržby se nekoná.

Dle doplňujícího vyjádření projektanta, které na žádost pana Rozehnala zajistil pan starosta, rozhledna má životnost max.25 let a pravidelná údržba, jež se může vyšplhat za  celou dobu na další milióny korun, je nutná. Otázka tedy zůstává stejná. Je devítimetrový nadhled proto, aby občané zkousli tento způsob financování dostatečný? A co pan starosta? Sežene dotace, nesežene dotace…..???

Schody

Nový projekt na schody sice nikdo ze zastupitelů pořádně neviděl, ale téměř všichni slovům a hlavně dobrým úmyslům pana místostarosty věří, a proto není důvodů proč by souhlas k útratě 3 miliónů nemohl být udělen. Takto to dopadá,  když si pletete víru s politikou.

Nový projekt schodů by se měl v nejbližších dnech objevit na webových stránkách obce, neboť se jedná o projekt schválený rozpočtem. Doufáme, že to pan Žilka stihne ještě před tím, než proběhne veřejná sbírka, aby občané měli představu z jakého že přesně “levnějšího materiálu” ty nové schody budou a nekupovali zajíce v pytli.

Ovšem už víme, jak se ze dvou původních miliónů staly ony legendární čtyři. Totiž ty dva miliony byly cena předpokládaná a projekt v té době ještě nebyl dokončen (dle slov pana místostarosty), i když už bylo uděleno stavební povolení a pískovcové schody se klidně mohly začít stavět.

Ovšem, když nepotřebujeme vidět hotový projekt k tomu, abychom pověřili vedení obce výší částky, kterou mohou utratit, proč bychom  měli potřebovat rozpočet k realizaci stavby že?

Tedy po té, co bylo uděleno stavební povolení, byl teprve řádně dokončen projekt a z něho vyplynulo, že odhadované náklady budou dvakrát vyšší. Jsme rádi, že památkáři byly z obvinění, že za to mohou oni, očištěni.

Veřejná sbírka na schody

Byla vyhlášena farním úřadem v Mutěnicích. Což znamená, že církev se na spolufinancování schodů jednoznačně podílet bude, což je jistě dobrá zpráva.

Ovšem my rovněž považujeme za samozřejmé, že když už po lidech chceme dobrovolné dary, že jim sdělíme komu a za co jejich peníze hodláme dát a rovněž výběrem z co největšího počtu nabídek od firem zajistíme, že budou schody opraveny co nejlépe a za co nejméně.

Avšak v momentě, kdy pan Rozehnal předložil návrh, aby dodavatel na stavební práce rekonstrukce schodů do kostela, byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení se zveřejněním celého jeho průběhu, vzala vánoční atmosféra definitivně za své. Někteří zastupitelé začali na pana Rozehnala útočit, že je obviňuje “z něčeho pekelně nekalého” a reagovali doslova jako “čert na svěcenou vodu” Před „naprostým zhroucením“ je na poslední chvíli zachránil místostarosta, když podal protinávrh, aby se dodavatel vybral pouze v otevřeném výběrovém řízení. Což  ovšem vedení obce nezavazuje de fakto k ničemu.

Pokusíme se tedy, co nejstručněji vysvětlit rozdíl v tom, co mohlo a mělo být schváleno a co nakonec schváleno bylo.

Otevřené výběrové řízení se zveřejním celého jeho průběhu, tak jak jsme jej navrhovali zaručuje, že se může přihlásit jakákoliv firma se svou nabídkou, protože se díky zveřejnění o řízení a podmínkách dozví z tzv.Rozhodnutí o vypsání VZ”.

Další nespornou výhodou varianty se zveřejněním je, že se dobrovolní dárci, ale i ostatní daňový poplatníci, ze zveřejněných dokumentů nakonec dozví, který dodavatel a za jakých podmínek byl vybrán, a které firmy naopak neuspěly a hlavně proč. Tomu se říká “Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky”. Dále si občané můžou přečíst tzv. „Závěrečnou zprávu“ a zkontrolovat, za co, komu a kdo vyplatil každou jimi darovanou korunu.

Tedy jednoduše. Návrh, který prosadil p. Biza, na rozdíl od toho, který přednesl p. Rozehnal, nikoho nezavazuje jakýkoliv z těchto dokumentů zveřejňovat. Záleží jen na libovůli vedení obce, jak bude postupovat.

Tedy zda se postará o to, aby se firmy nejen v Mutěnicích dověděly, že nějaké výběrové řízení bylo vyhlášeno a tím zajistí dostatečnou konkurenci, jež jak známo tlačí cenu dolů, či zkrátka a dobře nic zveřejňovat nebude, což v důsledku znamená, že se přihlásí pouze omezený okruh firem, které budou o výběrovém řízení vědět (buď náhodou nebo je vedení obce osloví samo).

Občan nemá jistotu, může pouze dovozovat, co se bude opravdu dít. Nicméně pan Bíza veřejně řekl, že s návrhem pana Rozehnala nemá problém, pouze si ho přeformuloval (ačkoliv termíny, jež jsou v něm použity odpovídají  termínům zákona o veřejných zakázkách). Dále na jednání padlo, že kritéria výběrového řízení bude pravděpodobně tentokrát schvalovat zastupitelstvo a pokud je bude schopna splnit i nějaká firma v Mutěnicích, bude možné se do něj přihlásit. Pan starosta rovněž ujistil občany, že bude možné ověřit si, za co a jak byly peníze utraceny.

Na druhou stranu pan starosta několikrát zopakoval, že se budou držet zákona. My víme, že to přirozeně zcela běžně dělají, a proto jsme pro tuto zakázku požadovali podmínky, jež jsou nad rámec zákona, a proto bylo nutné o celé věci hovořit a příslušný návrh podat. Hledá-li v tom někdo něco jiného, není to problém Svobodných.

Na rozdíl od zbytku zastupitelů opravdu nemáme rádi, když se plete víra s politikou a situaci, kdy záleží  pouze na “dobrém úmyslu” politiků, rozhodně nevítáme. Ale teď nám nezbývá než počkat, jak celé výběrové řízení proběhne a podle toho zjistit, jaké skutečné úmysly vedení obce vlastně má a jestli mu konkurence firem a veřejná kontrola vadí či nikoliv? Víme jen jedno, občanům Mutěnic ani schodům nevadí určitě.