Komentář k VI. jednání obecního zastupitelstva 22.9.2015

Vážení občané, cyklostezka nebude, zato rozhledna bude určitě. Na tržnici budou stát místo trhovců kontejnery.

Pozemkové úpravy – Cyklostezka nebude, není prioritou starosty

Pan starosta nechce blokovat pozemky pro cyklostezku. Argumentuje tím, že ze strany Hodonína není zájem tuto cyklostezku vybudovat. Jenže, když budeme čekat až v Hodoníně změní názor a mezitím tzv. “hongat nohama”, budeme mít problém.

Část cyklostezky po Zbrod by totiž bylo vhodné vyčlenit v rámci pozemkových úprav, jelikož je zde několik vlastníků. Pokud tak neučiníme, tak až si to třeba za 3 roky v Hodoníně rozmyslí a výměnu pozemku v jejich katastru, s jediným vlastníkem, jímž jsou Lesy ČR, vyjednají, budeme nahraní. Odkupovat totiž následně pozemky od několika vlastníků, slovy pana starosty, “to není jednoduchá záležitost”. Ano, tak se totiž přesně věci komplikují, když je neplánujete a nemyslíte dopředu v horizontu pěti, šesti let.

Na tržnici budou místo trhovců kontejnery

Nechápeme. Nicméně zastupitelstvo zamítlo návrh pana Ištvánka na revizalizaci tržnice a upřednostňuje umístění kontejnerů na odpad. Tedy prostor pro příležitostné trhovce ukryjeme před zraky zákazníků v boční ulici za “Jednotou” a kontejnery vystavíme na odiv u hlavní silnice.

Bohužel celá debata o této věci, na místo, aby byla věcná a týkala se skutečně toho, co bude s tržnicí, se zvrhla v napadání a následnou obhajobu pana Ištvánka ve věci jeho soukromé nájemní smlouvy s obcí. Nikdo nám tudíž rozumně nevysvětlil, proč tam obec nadále nebude podporovat podnikání a budou tam uloženy kontejnery. Pokud se tedy nespokojíte s vyjádřením pana starosty ve smyslu “že tam nikdo dlouho nevydržel, a asi se to neosvědčilo”.

Rozhledna bude, tudíž potřebujeme úvěr

Rozhledna bude, řekl starosta. Deset zastupitelů opět dalo zelenou útratě 3 miliónů za 9 m výhled do kraje.

Zastupitelka Mgr. Naděžda Horáková kontaktovala projektanta rozhledny a na zastupitelstvu uvedla informace, které jsou v přímém rozporu s projektovou dokumentací, podle které zastupitelé o realizaci rozhodovali. Dle jejího vyjádření má být rozhledna velmi kvalitní. Nebudou potřeba žádné nátěry a stavba vydrží stát sto let. Jenže v projektu, jak jsme uváděli, je něco jiného: “preventivní kontroly každých 6 měsíců, při kterých se bude ověřovat dotažení svorníků, kontrola protikorozní ochrany každé 3 roky, pravidelná obnova ochranného nátěru dřevěné konstrukce a odhadovaná životnost pouhých 20 let. “

Jsme zmateni. Proč projektant říká něco jiného než je v jím zpracovaném projektu? Jakou rozhlednu tedy budeme stavět a s jakými parametry? Máme tu opět další příklad špatně zpracovaného projektu?

Překvapil i pan starosta. Konečně nám stran tohoto projektu odhalil dlouho skrývanou skutečnost: a to, že na rozhlednu shání dotace, ale prej zatím nic. No možná, že kdyby měl tu analýzu dotačních možností, co jsme mu navrhovali….. Jen tiše doufáme, že to nedopadne tak, že si ji postavíme za naše a pak zjistíme, že někdo vypsal dotační titul na rozhledny třeba v dalším roce.

Rada obce chce úvěr, další skvělé investiční akce na obzoru.

V podzimním zpravodaji Naše Mutěnice se můžeme dočíst, že výkup pozemků “Za Fišmanovým” by měl být řešen prostřednictvím bankovního úvěru,  “aby všichni, kteří se rozhodli prodat pozemky, byli co nejdříve finančně vypořádáni. Že je nízká úroková sazba na bankovní úvěry a aby obci zbyla finanční hotovost na další investiční akce, které je třeba realizovat.”

Ve stejném duchu informoval i pan místostarosta zastupitele. V rozpočtu obce ovšem peníze na výkup jsou a jak správně řekl pan Rozehnal: “Vykupovat můžeme začít hned.” Tedy pokud se vzdáme rozhledny, pokud ne, musíme si vzít úvěr. Počítejte s námi 6 mil. v rozpočtu na výkup máme, plus 3 mil. zrušení rozhledny, zbytek potřebných peněz vyčlenit v rozpočtu na rok 2016.

Úroková sazba Svobodným starosti nedělá, v tom má rada obce pravdu. Dokonce má pravdu i v tom, že je moudré nechat si finanční hotovost.

Jenže při výrazu “další investiční akce, které je třeba realizovat” nás začíná bolet hlava.

Obec, která se chová jako řádný hospodář, investuje rozumně, efektivně a dle dlouhododobých priorit a vůči občanům je transparentní, si může vzít takovýto defakto překlenovací úvěr. Že toto ale není případ naší obce, je snad jasné.

Jak chcete obhájit před voliči úvěr v obci, kde výstavba rozhledny (předražené) je prioritou před výkupem pozemků nebo kde se výdaje na investiční akci najednou stanou dvojnásobné a vlastně vám nikdo neřekne proč? Jak obhájit snahu ponechat si hotovost na další investiční akci, když ani Vy jako zastupitel nemáte tušení o jakých dalších akcích se to konkrétně mluví? Jak chcete občanům vysvětlit, že obec zadlužujete, když ani nemáte jistotu, že obec využívá všech dotačních titulů?

Schody budou pravděpodobě příští rok. Pan místostarosta se vytáhnul…

a podnikl následující kroky

  • Intenzivně jedná o spolufinancování s církevními zástupci a zkoumá i další možnosti stran dotací.
  • Už pochopil, co my víme dávno, a co bylo napsáno i ve stanovisku památkářů, že na pískovci netrvají (ani nemohou, pokud byly původní schody betonové) a cesta k variantě dalších materiálů je otevřená.
  • Chystá přepracování nebo nové zpracování projektu schodů, jehož výsledkem by měla být i nižší cena projektu.

Mimo to zastupitelé slíbili podpořit návrh Svobodných na veřejnou sbírky na schody.

Kromě toho, že otázka majetokoprávních vztahů s církví, na kterou se ptal pan Rozehnal (a dříve několikrát pan Brožovič) nebyla dle nás zcela uspokojivě zodpovězena, můžeme být spokojeni. To, zda by celá věc dospěla ke stejným výsledkům bez našeho přičinění, to už necháme na zvážení občanů.

 Videozáznam  zde: