Bc. Oldřiška Skočíková

Ješitnost brání zastupitelům schvalovat pro obec prospěšné návrhy

Na posledním veřejném jednání zastupitelstva obce se pan Charuza projevil jako „zásadový muž“. Své zásady, cituji: já si nenechám do svého návrhu zasahovat od Strany svobodných…..”, se pevně držel a  naše vysvětlování, že se jeho návrh zcela míjí s naší původní myšlenkou, která spočívala v možnosti dát občanů a široké veřejnosti šanci něco ovlivnit, nikoliv dát vedení obce šanci se pochlubit  již “hotovými” investičními akcemi, vyšlo na prázdno.

Smyslem návrhu totiž bylo, aby se zastupitelé, ale i široká laická a odborná veřejnost včas dozvěděli  co nejvíce  informací o připravovaných investičních akcích v Mutěnicích. Šlo o vznik diskuse, která by napomohla jejich zkvalitnění a případně ušetřila obci finance i pozdější oprávněné námitky občanů. Jako tomu bylo například v případě chybějícího bezbariérového přístupu u nově zrekonstruovaného KD. V okamžiku, kdy je ale “projekt schválen rozpočem” je na tuto diskusi již pozdě!!! Neboť to už má projekt mnohdy za sebou územní a stavební řízení.

Uveďme si pěkný příklad. O chystaném projektu “Mutěnice – ulice Masarykova – úprava návsi”   by se občané i zastupitelé (s výjimku členů stavební komise) měli poprvé dovědět dle nyní schváleného návrhu pana Charuzy pravděpodobně na konci tohoto roku či začátkem příštího a to sedm dní před zastupitelstvem, které bude schvalovat rozpočet na rok 2016. Do té doby bude mít projekt za sebou stavební řízení, které probíhá v těchto dnech a bude defakto hotový. Jakékoliv připomínky, či zásahy do něj v této fáze jsou téměř nemožné.  Jakmile takto dokončený projekt zastupitelstvo “rozpočtem schválí” bude uveřejněn na webových stránkách obce a občané se teprve dovědí, jak bude nová náves vypadat. Toto vše platí v případě, že bude dodržen předpokládaný termín zahájení II. čtvrtletí roku 2016.

V řeči diplomacie se tomu říká “fait accompli” a znamená to stavět někoho před hotovou věc.

Podle našeho návrhu by se občané dověděli o projektu již v době, kdy byl zadán. Můžeme se jen odhadovat, kdy by to bylo, ale projekt byl dokončen v únoru 2015. Pan místostarosta uvedl, že se na něm pracuje cca 2-3 roky.

Řekněme, že by občané i zastupitelé měli třeba jen jeden rok na to, aby mohli věc připomínkovat.

P1130812Osobně si myslím, že skutečnost, že projekt počítá s vykáceném velké části stromů v centru obce se značnému počtu občanů a možná i některým zastupitelům líbit nebude. Ale ptá se jich někdo na něco? Vlastně pardon, občané o tom oficiálně ještě nevědí. To zase Ti Svobodní “huby jedny nevymáchané” uveřejnili nějaké “zavádějící informace” na těch “strašných” facebookových stránkách, co na ně žádný „slušný člověk“ raději vůbec nejde. Ale má to ještě jeden rozměr. To, že by se záměr stal veřejně známým by mohlo přitáhnout do případného výběrového řízení na jeho realizaci další firmy.

Věřím, že rozdíl mezi slovy “schválených rozpočtem” a “všech” investičních akcí je nyní zřejmý i panu Charuzovi. Jeho „brilatní” návrh neřeší defakto vůbec nic, i když jinak jsme opravdu rádi, že  dle svých slov s naší myšlenkou souhlasí. Otázka zní jestli ji pochopil. Formální připomínky k podanému návrhu od právníka jsou zcela jistě vítané, pokud jsou věcné, týkají se přímo usnesení (nikoliv důvodové zprávy) a jsou skutečně formální, tedy pokud nezmění smysl návrhu.

Jednání pana Charuzy vzbuzuje údiv a připomíná jednání švindlíře, který Vám na poslední chvíli pravou minci vymění za falešnou. To se přesně stalo a politika “o nás bez nás tak frčí vesele dál.”

Doporučuji všem část záznamu, kde se o této věci jedná shlédnout. Kromě již zmiňovaného příspěvku pana Mgr. Charuzi, Vás jistě oslní ujištění, že žádné projekty “do šuplíku”  neděláme, ačkoliv projekt rekonstrukce návsi ležel v “šuplíku” minimálně dva roky a na webu visí jen proto že “provětrávání šuplíků” máme takříkajíc ve svém volebním programu.