Je správné, když vedení obce pořizuje veřejné statky neveřejně?

Dne 9. března jsem jako člen stavební komise obdržel žádost o vyjádření k přiložené projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení akce: „Mutěnice – ulice Masarykova – úprava návsi “

Jedná se o projekt tzv “do šuplíku”,  jehož financování by mělo být zajištěno z dotací, pokud se je podaří získat. Tento projekt Rada obce Mutěnice, na kterém se podílí f. PP projekt Hodonín s.r.o, připravuje podle informací místostarosty Petra Bízy již cca 2 roky.

Občané Mutěnic dodnes  nemají k tomuto záměru žádné informace zastupitelé vědí jen to, “že se něco chystá”.

Nicméně stavební komise na můj popud vydala stanovisko, ve kterém připomínkovala několik zásadních nesrovnalostí.  A jelikož má být vykácen významný počet vzrostlých stromů, doporučila, aby byl projekt konsultován také se zemědělskou komisí.

K mému překvapení jsme byli informováni, že práce na projektové dokumentaci jsou již v dokončovací fázi – projekt je připraven k podání na stavební úřad a že na zásadní změny a nějakou rozsáhlejší diskusi již není mnoho prostoru. Nutno podotknout, že p. Ing. architekt Prokeš z f. PP projekt částečně vyšel vstříc některým našim připomínkám a  slíbil je do svého návrhu zapracovat.

P1130801

Je to sotva pár dní, kdy veřejnost vzrušeně diskutovala chybějící bezbariérový vstup do kulturního domu. Lidé  se oprávněně podivují faktu, že na maminky s kočárky stejně jako na méně pohyblivé spoluobčany se při rekonstrukci poněkud “zapomnělo”. Však naprosto zásadní otázky, které v diskusi zazněly jsou: „Jak je to možné? Jak tomu v budoucnu předejít?“

Jsme toho názoru, že by měli být občané i zastupitelé obce včas informováni o investičních akcích a to od zadání, přes jeho průběh až ke schválení jeho definitivní podoby.

Chtěli bychom tak dosáhnout zkvalitnění projektů. Předejít  různým “opomenutím” a mnohdy tak i oprávněným výtkám dopadajícím na hlavy představitelů vedení obce.

Prostřednictvím našeho návrhu, který předkládáme na Zastupitelstvo obce, chceme aby lidé v Mutěnicích mohli podobné připomínky, jako jsou nyní ty ohledně bezbariérového přístupu, vznést ve správný čas.

Na našich webových stránkách budeme do té doby alespoň zveřejňovat projekty, které už jsou tzv. “hotové”.