Jana Škvařilová

Jana Škvařilová

Kandidátka č. 3
Věk: 47 let
Povolání:  Účetní

Proč kandiduji

Pracuji již 15 let jako účetní příspěvkových organizací a zájmových spolků. Vzhledem k této své profesi, se dobře orientuji ve veřejných financích. Spolupracovala jsem se zástupci několika obcí okresu Hodonín a jako bývalý zaměstnanec ekonomického odboru Města Hodonín mám přehled o toku financí i předpisech a zákonech, které je v této sféře třeba dodržovat. Díky této praxi můžu své zkušenosti nabídnout i občanům Mutěnic.

Věřím, že bych mohla přispět k důslednější kontrole využití veřejných financí naší obce tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám a peníze nás všech byly vynakládány smysluplně.

Protože Svobodní dlouhodobě poukazují na nesrovnalosti v hospodaření obce a s mnoha jejich výhradami souhlasím, rozhodla jsem se připojit k jejich kandidátce.