Jak to vypadá, když se obec stará. Exkurze obec Žabčice.

Že jsme jeli do Žabčic, už z našich facebookových stránek možná víte. Proč jsme tam jeli, ze stejného zdroje možná tušíte. Dovolte nám, abychom to náležitě upřesnili.

Žabčice
Okres Brno – venkov
Počet obyvatel: cca 1600
Počet zastupitelů: 15

Proč Žabčice?

Tato obec má stejně jako Mutěnice skládku, která je pro ni zdrojem nemalých příjmů do obecní pokladny a pro občanskou vybavenost, kterou by ji kdejaké město, natož Mutěnice, mohlo závidět. Chtěli jsme tomu přijít na kloub.

Co jsme zjistili

  • Žabčická skládka má vyšší kapacitu a ukládá zhruba dvojnásobné množství odpadu než Mutěnice. Nicméně soukromá firma, která se o skládku stará, zaměstnává pouze pět pracovníků. Firma se o skládku stará vzorně a s obcí má velice dobré vztahy. Do skládky průběžně investuje a zajistila tak její plný chod minimálně do roku 2025.
  • Obec Žabčice pod vedením našeho průvodce, pana starosty Mgr. Vladimíra Šmerdy, za šestnáct let vzkvetla. V době, kdy na obec nastupoval, měli na účtu 5 000,- Kč a 16 mil. dluhu, dnes mají 200 000 000,- Kč (ne žádnou nulu jsme si nepřimysleli, čtete to správně)!
  • Mimo to obec Žabčice po dvaceti letech znova investovala do čističky odpadních vod a kanalizačního řádu cca 50 mil. Silnice, retardéry v obytných zónách, chodníky mají ve výborném stavu.
  • Při tom všem čím Žabčice disponují a co zde díky příjmům ze skládky a důslednému čerpání dotací vybudovali, se leckomu z nás vkrádala myšlenka odstěhovat se do Žabčic. Ale nebylo by lepší si kus Žabčic přenést do Mutěnic? Posuďte sami:
Nová sportovní hala v těsné blízkosti nově rekonstruované školy. Obec Žabčice ji pronajímá soukromníkovi, který se stará o provoz celého zařízení. Obec si jen kontroluje,  jestli o svěřený objekt řádně pečuje, což se dá u živnostníka předpokládat daleko lépe než u zaměstnance. Podobný přístup uplatňuje obec v podstatě u všech jí budovaných zařízení. Zainvestuje jejich výstavbu a ihned je pronajímají.

Nová sportovní hala v těsné blízkosti nově rekonstruované školy. Obec ji pronajímá soukromníkovi, který se stará o provoz celého zařízení. Obec si jen kontroluje, jestli o svěřený objekt řádně pečuje, což se dá u živnostníka předpokládat daleko lépe než u zaměstnance. Podobný přístup uplatňuje obec v podstatě u všech jí budovaných zařízení. Zainvestuje jejich výstavbu a ihned je pronajímají.

Důkazem, že svěřit majetek vybudovaný obcí soukromníkovi funguje, je i místní Aqua park, který snad jako jediný v širokém okolí prosperuje.

Důkazem, že svěřit majetek vybudovaný obcí soukromníkovi funguje, je i místní Aqua park (investice cca 60 mil.), který snad jako jediný v širokém okolí prosperuje.

V centru obce Žabčice vybudovali hotel s restaurací, vinárnou, welnes, podzemními garážemi a pivnicí tak, aby toto místo důstojně sloužilo domácím a turistům, především těm, co putují po cyklotrase mezi Brnem a Vídní.

V centru obce vybudovali hotel s restaurací, vinárnou, welnesem, pivnicí a podzemními garážemi (za cca 80 mil.) tak, aby toto místo důstojně sloužilo domácím a turistům, především těm, co budou putovat po cyklotrase mezi Brnem a Vídní na jejíž budování se ve svazku obcí Žabčice budou podílet – tato bude spolufinancována z dotací.

 

Lidový dům se mi líbil nejvíc. Celá budova je řešena velmi moderně, jednoduše a účelně. Kromě velkého sálu je zde k dispozici i sál menší, nedílnou součástí je kuchyně a výčep. Svoji klubovnu zde mají i místní vinaři. Celý objekt je v průběhu roku velmi vytížený, pořádají se zde plesy, hody a zhruba osm divadelních představení ročně, kdy do Žabčic přijíždí známí heci z Brna i Prahy. Místní je dokáží pohostit a herci nejen, že pak nechtějí odjíždět, ale rádi se sem vracejí.

Lidový dům (cca 40 mil.) se mi líbil nejvíc. Celá budova je řešena velmi moderně, jednoduše a účelně. Kromě velkého sálu je zde k dispozici i sál menší, nedílnou součástí je kuchyň a výčep. Svoji klubovnu zde mají i místní vinaři. Celý objekt je v průběhu roku velmi vytížený, pořádají se zde plesy, hody a zhruba osm divadelních představení ročně, kdy do Žabčic přijíždí známí herci z Brna i Prahy. Místní je dokáží pohostit a herci nejen, že pak nechtějí odjíždět, ale rádi se sem vracejí.

Sportovní areál, kterému vévodí fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem, tenisové kurty a venkovní kuželna. A jako opravdová perlička je tu umělé kluziště. Tuto ledovou plochu pořídili sice nemalým nákladem a její roční provoz se blíží sedmistůmtisícům podle toho, jaká je zima, nicméně efekt a ohlas má u místních obrovský.

Sportovní areál, kterému vévodí fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem, tenisové kurty a venkovní kuželna. A jako opravdová perlička je tu umělé kluziště. Tuto ledovou plochu s umělým osvětlením pořídili sice nemalým nákladem (cca 5 mil.) a její roční provoz se blíží sedmistůmtisícům podle toho, jaká je zima, nicméně efekt a ohlas má u místních obrovský.

Nová hasičská zbrojnice. V Žabčicích mají kolem stovky hasičů z řad dětí a mládeže. Mládež zde pomáhá s velebováním obce.

Nová hasičská zbrojnice + nová stříkačka uvnitř. V Žabčicích mají kolem stovky hasičů z řad dětí a mládeže. Mládež zde pomáhá se zvelebováním obce.

Domov pokojné stáří nabízející důstojné bydlení 26. důchodcům v prostředí vkusně a prakticky řešeném.

Domov pokojného stáří nabízející v Žabčicích důstojné bydlení 26 důchodcům v prostředí vkusně a prakticky řešeném. Nechybí zde ani velká udržovaná zahrada s parkovou úpravou či společenská místnost, kde starosta pro klienty pořádá večery s cimbálem.

 V současné době mají v Žabčicích připravenou lokalitu s 25. stavebními místy. Vše je zasíťováno, podél silnice jsou parkoviště, ke každému budoucímu domu vede nájezd, jsou vysázené okrasné keříčky. Obec vykoupila pouze pozemky na infrastrukturu za 5 Kč/m². Vlastníci pozemků pak mohou tyto parcely sami prodat za cenu tržní v místě se pohybující okolo 1200/m².

V současné době mají v Žabčicích připravenou lokalitu s 25 stavebními místy. Vše je zasíťováno, podél silnice jsou parkoviště, ke každému budoucímu domu vede nájezd, jsou vysázené okrasné keříčky. Obec vykoupila pouze pozemky na infrastrukturu za 5 Kč/m², tuto na vlastní náklady zbudovala. Vlastníci pozemků pak mohou tyto parcely sami prodat za cenu tržní v místě se pohybující až okolo 1 200/m². Celý koncept je naprosto geniální svou jednoduchostí – první dům vyrostl ani ne do dvou let od začátku projektu.

Přístup ke spolkům má obec vzorný. Například rybářům pomohla vyčistit rybník, zaplatila násadu a na vybudování zastřešeného přístřešku poskytla peníze na dřevo. Ostatní si už rybáři postavili brigádně sami, obec jednak ušetřila peníze, jednak podpořila spolek. Stejně pracuje i myslivecký spolek, ano, peníze z obce dostávají, ale spoustu práce odmakají sami.

Přístup ke spolkům má obec vzorný. Například rybářům pomohla vyčistit rybník, zaplatila násadu a na vybudování zastřešeného altánu poskytla peníze na dřevo. Ostatní si už rybáři postavili brigádně sami, obec jednak ušetřila peníze, jednak podpořila spolek. Stejně pracuje i myslivecký spolek. Ano, peníze z obce dostávají, ale spoustu práce odmakají sami. Starosta nám dokola opakoval: „Kluci, do spolku dáte 100,- a vrátí se vám do obce 1 000,-„

Suchý poldr na zadržování vody. Jsou přímo v obci všude, kde je to možné.

Suchý poldr na zadržování vody. Každý z nich má kapacitu pouze několik stovek m³, ale je jich hodně a všude po celé obci. Spolu s rybníkem a zasakovacími systémy po celé obci skýtají dostatečnou ochranu před velkou vodou ať už přijde odkudkoli. A hlavně jsou velice levné na zbudování i údržbu! Starosta Mgr.Vladimír Šmerda za ně obdržel nejedno ocenění i na mezinárodní konferenci o zadržování vody v krajině.

Závěr

Jistě i Žabčice určitě mají své problémy, které nebylo vidět a na které řeč nepřišla. Nicméně člověk se chtě nechtě neubrání otázkám. I když mají v Žabčicích dvakrát tak velké příjmy ze skládky, máme my u nás alespoň polovinu věcí co oni a ve stejné kvalitě? Odpočívá na účtech obce 100 000 000,-?  Nestal se ze skládky Hraničky zaopatřovací ústav a nemohli jsme příjmy z ní plynoucí využít lépe? Ale jak říkal pan starosta Šmerda: ,,Není to jen o skládce, ale také o dotacích, které umí využívat, dokud ještě jsou, hledět do budoucnosti a investovat do hodnot, které budou sloužit ještě za dvacet, některé za padesát a některé za sto let.“

Je zřejmé, že v Žabčicích dokázali kvalitně zpracovávat veřejné zakázky, umí si ohlídat projekty s ohledem na reálnost ceny a najít solidní firmy, které dovedou odvést kvalitní práci. Vedení obce Žabčic (zejména starosta Mgr.Šmerda) zde prokázalo velké pracovní nasazení, zdravý selský rozum a ochotu pro obec pracovat. Díky tomuto přístupu mají Žabčice nejen překrásné a moderní prostředí, ale také ducha sounáležitosti s obcí, který jim může kde kdo závidět. Nezaslouží si snad Mutěnice totéž?