Ing. Radek Gertner

Ing. Radek Gertner

Kandidát č. 9
Věk: 43 let
Povolání: referent legislativy a pozemků
Vzdělání: středoškolské – SPŠ Hodonín – obor hornictví a hornická geologie, vysokoškolské – MU v Brně, obor Podnikové hospodářství; MU v Brně, obor Veřejná správa.

Jsem ženatý a máme 3 děti. Moje zájmy jsou rodina, sport, četba.

Proč kandiduji?

Důvodem mojí kandidatury je uvědomění si skutečnosti, že pouze aktivita občanů může měnit život v obci k lepšímu.