Budou nová stavební místa „Za Fišmanovým“?

Vážení spoluobčané,

jedním z bodů v našem volebním programu je příprava stavebních míst na výstavbu rodinných domů. Za posledních několik let se v naší obci podařilo zrealizovat pouze dvě nové ulice “Díly” a “U Školy”.

Radnice do dnešního dne nebyla schopna vyřešit výkup pozemků pro další plánované lokality. Pouze na předposledním jednání zastupitelstva ze dne 26.6.2014 se projevila snaha uvolnit 2 mil. Kč na odkup pozemků “Za Fišmanovým”, což by představovalo cca 1 ha. V jednání je ale hektarů 8 (pro zajímavost – počet parcel 52, vlastníků cca 63). Z celého postupu radnice čiší nekoncepčnost a bezradnost. Neustále jsou měněny parametry i zadání celého projektu, od výkupní ceny, časového horizontu až po zajištění souhlasu vlastníků pozemků. A co je hlavní, radnice nemá ani zdánlivou představu o výsledné ceně stavebních parcel. Z tohoto lze usuzovat, že výkup pozemků bude pro obec nákladný a časově náročný.

Naše představa je ale zcela jiná a úspěšně vyzkoušená i v jiných obcích. Např. při naší nedávné návštěvě obce Žabčice u Brna jsme zjistili, že je jednodušší, rychlejší a zejména pro majitele pozemků výhodnější, když obec vykoupí pouze pozemky pro výstavbu infrastruktury (např. za 5,- Kč/m2) a zbytek pozemků zůstává ve vlastnictví stávajících majitelů, kteří s nimi poté můžou nakládat dle vlastního uvážení (buď si je ponechají pro vlastní výstavbu nebo výhodně prodají za tržní ceny v místě obvyklé). Vzhledem k tomu, že dle navrhovaného architektonického řešení byla stanovena přibližně stejná velikost stavebních parcel, musí se majitelé menších výměr mezi sebou vzájemně domluvit.

Obec tímto nemusí vynakládat velké finanční prostředky na původní “zestátňování” pozemků vlastníků. Takto v podstatě ušetřené peníze může obec následně vložit na zbudování infrastruktury pro nově vznikající ulici, kde část nákladů vrátí obci majitelé a provozovatelé jednotlivých sítí, zbytek zůstává v majetku obce (např. komunikace).

Tímto způsobem by se daly otvírat postupně další ulice i v jiných lokalitách, dle poptávky případných zájemců po stavebních místech.

Autoři článku: Ing Petra Fialová, Jaroslav Brožovič

Lokalita za Fišmanovým. Zdroj obrázku: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3

Lokalita za Fišmanovým.
Zdroj obrázku: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3

Pozn: Náhledový obrázek: Nově připravená stavební místa obec Žabčice, fota: Svobodní Mutěnice