Bc. Josef Vagunda-Drgáč

Bc. Josef Vagunda-Drgáč

Kandidát č. 1
Věk: 41
Povolání: OSVČ – vinařství, softwarové služby.
Mé nejvyšší dosažené vzdělání je bakalářské,  se zaměřením na účetnictví, pojišťovnictví, finance a daně.

Mezi mé záliby patří vinařství, kterému se věnuji  a podílím se na pořádání vinařských akcí v obci. Ve svém volném čase se věnuji sportu, literatuře nebo např. historii.

Proč kandiduji

V první řadě je spíše potřeba se zamyslet, proč vlastně kandidovat do obecního zastupitelstva a proč si někoho volit? Není toho zrovna málo, co se v Mutěnicích rozhoduje. Každoročně v zastupitelstvu schvalujeme výdaje za zhruba 60 mil. korun. Přímo i nepřímo ovlivňujeme, jaké u nás budou silnice, chodníky, cesty, jestli u nás budou mladí lidé stavět nebo odcházet jinam, jakou úroveň bude mít škola, zda peníze utratíme ve prospěch občanů či turistů. Řešíme, zachází-li se s veřejnými prostředky hospodárně, nemohlo-li něco stát méně a zda jsme tu či onu investici potřebovali více než jinou.

Demokratickým principům fungování společnosti se stále ještě všichni učíme. Mnohdy se zdá, jako by sametová revoluce na vesnici neproběhla. Jako by v zažitých vzorcích, přemýšlení a chování lidí zůstala ukotvena totalita, kde je potřeba, aby všichni souhlasili se všemi a “ti kdo nejdou s námi, jdou proti nám”. Jenže kouzlo demokracie tkví v pravém opaku a těží z názorové pestrosti všech zainteresovaných, snažíce se najít pokud možno co největší shodu, co největšího počtu suverénních členů,  ať obce či státu.

Pokud se občan, přímo nebo nepřímo, prostřednictvím zvoleného zastupitele nebude podílet na fungování obce, nemůže se ani v nejmenším divit, že jiní budou rozhodovat za něj, bez jeho účasti, souhlasu či dokonce proti jeho zájmu. Signály od Vás, spoluobčanů, kteří jste v minulých volbách téměř 20% hlasů podpořili Svobodné, ukazují, že poměrně výrazná část se cítí být při řízení obce opomíjena. Kandiduji, protože mám odborné znalosti stran veřejných financí a také jsem se nechal inspirovat tím, co kde funguje jinak a možná i lépe, než u nás. Ale zejména chci, aby Váš i můj zájem byl v obci zastoupen.